Za ludzi żyjących na marginesie
Módlmy się, aby ludzie, którzy żyją na marginesie społeczeństwa, w nieludzkich warunkach egzystencjalnych, nie byli zapominani przez instytucje i by nigdy nie byli uważani za pozbawionych wartości.

Papieska intencja modlitewna na wrzesień

Msze Święte

Niedziele:

7:00; 9:00; 10:30; 12:00; 18:00

(od listopada do marca o 17:00)

W dni powszednie:

7:00; 18:00

(od listopada do marca o 17:00)

Kancelaria Parafialna

Od poniedziałku do piątku

9.00 – 10.00 oraz 16.00 – 17.30

W soboty

9.00 – 10.00

Sprawy pilne tel. 577 343 055