W ramach przygotowań do Święta Niepodległości jedna z klas 8 Szkoły Podstawowej nr 23 w Sosnowcu wyruszyła dziś na cmentarz Zagórski, by uporządkować mogiłę powstańców styczniowych. Po drodze zwiedzali i poznając miejsca związane historycznie z Zagórzem. Odwiedzili nasz Kościół, kaplicę Matki Bożej Akowskiej i św. Jadwigi, pomnik nieznanego żołnierza.