W Wielkim Tygodniu zapraszamy do rozważania stacji Drogi Krzyżowej. Czy zgadniecie, gdzie zostały zrobione zdjęcia?