6.03 Poniedziałek

7.00

+ Bożenę Jasińską – od Agnieszki i Grzegorza

7.00

+ Kazimierę Kyć – od syna Ryszarda z żoną

17.00

+ Jerzego Jeleńskiego – od sąsiadów z ul. Chrobrego 6

17.00

+ Elżbietę Pasternak – od Elżbiety i Romana Kubików z Kocikowej

17.00

+ Jerzego Siwiec – od sąsiadów

7.03 Wtorek

7.00

+ Irenę Podsiadło – od zakładu pogrzebowego Lilia-Pełka

7.00

+ Mieczysława Kotwickiego, Sławomira, Kotwickiego

17.00

+ Aleksandrę Kanię, Wiesława Budę

17.00

+ Bożenę Jasińską – od syna Krzysztofa z rodziną

17.00

+ Tadeusza Górala – od Jadwigi Ratajskiej z rodziną

8.03 Środa

7.00

+ Marię Kaczmarczyk – od rodz. Jonaków

17.00

+ Henryka Oleksiaka – od chrześnicy Iwony

17.00

+ Grażynę Górkę – od Ewy i Leszka Cyganków

17.00

Zbigniewa Kauzala o Boże błog., potrzebne łaski, łaskę zdrowia

9.03 Czwartek

7.00

+ Romana Kokoszczyka – od rodziny

7.00

+ Stanisławę, Józefa Rygielów

17.00

+ Krystynę Kmiecik – od chóru

17.00

+ Tadeusza Górala – od sąsiadów

17.00

+ Zdzisława Grąckiego – od związku wspólnoty mieszkaniowej i mieszkańców bloku Kępa 1L

10.03 Piątek

7.00

+ Janinę Kwiatkowską – od córki Bogusławy

7.00

+ Mariannę Wierzbicką w rocz. śm., Władysława Wierzbickiego w rocz. śm.

15.00

+ Mariana Michalskiego – od żony i syna Damiana z dziećmi

17.00

+ Helenę Kowal – od chrześniaka Marka z rodziną

17.00

+ Macieja Słotę – od sąsiada Macieja z żoną

11.03 Sobota

7.00

+ Ireneusza Rajnerta – od Barbary i Andrzeja Kowalczów z Łętowni

7.00

+ Henryka Kaczmarskiego

17.00

+ Tadeusza Baśkiewicza w r. śm. – od dzieci

17.00

+ Janinę Jabłońską – od sąsiadów

17.00

+ Jana Wołek – od żony z córką

12.03 Niedziela – IV Niedziela Wielkiego Postu

7.00

+ Jadwigę, Tadeusza Lederów

9.00

+ Wiktorię, Tadeusza Podstawów

10.30

Zbiorowa za żywych

– o Boże błog., potrzebne łaski, dary Ducha Św. i opiekę Matki Bożej dla Mai Sowy z okazji 3 r. ur. oraz dla Emilii w 42 r. ur.

12.00

+ Stanisławę, Władysława Sobstelów i zm. z rodz. Dolińskich

12.00

+ Annę Wilmańską w 5 r. śm, Zdzisława Wilmańskiego

17.00

+ Piotra Piętkę – od syna