Drodzy Parafianie i Goście! 

Rozpocznijmy ten rok od modlitwy, którą ułożył św. Franciszek z Asyżu:

O Panie, uczyń z nas narzędzia Twego pokoju,
abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść;
wybaczenie, tam gdzie panuje krzywda;
jedność, tam gdzie panuje zwątpienie;
nadzieję, tam gdzie panuje rozpacz;
światło, tam gdzie panuje mrok;
radość, tam gdzie panuje smutek.
Spraw abyśmy mogli
nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać;
nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć;
nie tyle szukać miłości, co kochać;
albowiem dając ‑ otrzymujemy;
wybaczając ‑ zyskujemy przebaczenie;
a umierając, rodzimy się do wiecznego życia,
przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.

Niech nadchodzący rok będzie dla nas okazją do ewangelizacji oraz rozsiewania Bożego Pokoju w sercach. Niech nas przybliży do Królestwa Niebieskiego !

 

                  Jaki był rok 2022?

Troszkę statystyki:

Według danych Urzędu Skarbowego teren naszej parafii zamieszkiwało 9889 osób.

W naszym kościele zostało ochrzczonych 53 dzieci.

Zawartych zostało przed Bogiem 25 związków małżeńskich.

Pierwszy raz do swego serca przyjęło Eucharystycznego Jezusa 48 dzieci.

Dar Ducha Świętego przyjęło 45 osób.

Do chorych z sakramentami duszpasterze wyruszyli 138 razy.

Zmarło, z naszej wspólnoty, 167 parafian w tym tylko 43 zaopatrzonych świętymi sakramentami.

Rozdaliśmy około 27000 komunii świętych.

Niech Dobry Bóg błogosławi nam na Nowy 2023 rok!