Zgodnie z prawem kanonicznym co pięć lat biskup winien wizytować parafie swojej diecezji. Wizytacja naszej parafii miała mieć miejsce w czerwcu, jednak ksiądz biskup trafił do szpitala i obrzędy wizytacji zostały przesunięte na inny termin. 

Pierwszą część wizytacji ksiądz biskup odbył w niedzielę 3 września. Spotkał się z księżmi na wspólnym śniadaniu, następnie odbył indywidualne rozmowy z dwoma księżmi mieszkającymi w parafii następnie odbył się obrzęd przywitania biskupa w drzwiach kościoła. 

W wejściu do kościoła czekał na biskupa proboszcz z ozdobnym krzyżem, który biskup całuje. Ten specjalny krzyż nazywa się Pacyfikałem, symbolizuje przekazanie znaku pokoju w Chrystusie. Biskup nie jest prezesem firmy, ale przybywa jako następca apostołów. Tak jak Chrystus obdarzył apostołów swoim pokojem, tak i biskup obdarza nas pokojem otrzymanym od samego Zbawiciela.

Następnie podaje się biskupowi klucze od świątyni. Ten obrzęd symbolizuje przekazanie, duszpasterskiej troski o wspólnotę. Tak jak na co dzień w imieniu biskupa troskę duszpasterską sprawuje proboszcz, tak czas wizytacji jest okresem słuchania tego co chce powiedzieć pasterz diecezji. To jemu przysługuje pełna władza oraz troska o zbawienie dusz. 

Kolejnym znakiem liturgicznym, towarzyszącym wizytacji pasterskiej jest pokropienie wodą święconą. Biskup przychodzi do wspólnoty parafialnej i przypomina na samym początku tym gestem, że wszyscy jesteśmy dziećmi tego samego Boga przez fakt chrztu. Zanim popatrzymy na siebie jako na powołanych do różnych funkcji, musimy spojrzeć na siebie jako na siostry oraz braci – dzieci jednego Ojca w niebie. 

Po pokropieniu cała asysta uroczyście wchodzi do świątyni. 

Biskup wchodząc do świątyni udziela wszystkim indywidualnego błogosławieństwa. Pokój Chrystusa nie zostaje udzielony tylko służącym przy ołtarzu, ale każdemu ochrzczonemu z osobna. Każy chrześcijanin jest powołany do przyjęcia i przekazywania orędzia Ewangelii. 

Po dotarciu do ołtarza, proboszcz odmawia modlitwę za biskupa, prosząc by ten wytrwał w zdrowiu oraz Bożej łasce i umacniał wierzących na drodze zbawienia. 

Po modlitwach w świątyni biskupa przywitali przedstawiciele parafian. 

Na początku wizytacji proboszcz przedstawia sprawozdanie z działalności parafii w ostatnich pięciu latach. 

Następnie biskup celebrował Mszę świętą 

Śpiewy mszalne wykonywał nasz Parafialny Chór „Lutnia”.

Biskup w Słowie Bożym nawiązał do toczącej się na Ukrainie wojny 

Po Eucharystii odbyło się spotkanie z przedstawicielami parafii

Następnie z księdzem proboszczem i kapelanem biskup udał się na cmentarz parafialny by w kaplicy pomodlić się za zmarłych

Kolejna część wizytacji odbędzie się w nasz parafialny odpust ku czci św. Jadwigi Śląskiej w połowie października, gdzie ksiądz biskup odprawi sumę odpustową, zwizytuje kancelarię parafialną i spotka się z pozostałą częścią księży.  

 

Opracowanie: ks. Marcin Słodczyk

Foto: Mikołaj Wójtowicz, ks. Marcin Słodczyk