Zakończyliśmy parafialne rekolekcje wielkopostne.  Zachęcamy do powrotu do treści poruszanych w tegorocznych kazaniach rekolekcyjnych. Szczególnie dedykujemy je tym, którzy z różnych przyczyn nie mogli wziąć udziału w rekolekcjach. Niech Słowo Boże będzie dla nas miejscem spotkania z Bogiem. 

Tegoroczne rekolekcje wygłosił nam ks. dr Stanisław Kołakowski – ojciec duchowny naszego seminarium duchownego. Ojciec Stanisław jako temat każdego z kazań przyjął refren Psalmu responsorialnego, śpiewanego każdego dnia.

Życzymy owocnych duchowych przygotowań do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego 

 

DZIEŃ PIERWSZY, NIEDZIELA 12 MARCA 

Liturgia słowa:

1. czytanie (Wj 17, 3-7)

Psalm (Ps 95 (94), 1-2. 6-7c. 7d-9

Refren: Kiedy Bóg mówi nie gardź jego słowem

2. czytanie (Rz 5, 1-2. 5-8)

Ewangelia (J 4, 5-42)

 

DZIEŃ DRUGI, PONIEDZIAŁEK 13 MARCA 

Liturgia słowa:

1. czytanie (2 Krl 5, 1-15a)

Psalm (Ps 42 (41), 2-3; Ps 43 (42), 3. 4

Refren: Boże mój, pragnę ujrzeć Twe oblicze

Ewangelia (Łk 4, 24-30)

 

DZIEŃ TRZECI, WTOREK 14 MARCA 

Liturgia słowa:

1. czytanie (Dn 3, 25. 34-43)

Psalm (Ps 25 (24), 4-5. 6 i 7bc. 8-9)

Refren: Pamiętaj o nas, miłosierny Panie

Ewangelia (Mt 18, 21-35)

 

DZIEŃ CZWARTY, ŚRODA 15 MARCA 

Liturgia słowa:

1. czytanie (Pwt 4, 1. 5-9)

Psalm (Ps 147B, 12-13. 15-16. 19-20 )

Refren psalmu: Kościele święty, chwal swojego Pana

Ewangelia (Mt 5, 17-19)