Kochani,

ponieważ w tym roku nie ma poświęcenia pokarmów w naszych kościołach, zamieszczamy propozycję liturgii domowej, którą możemy przeżyć w gronie rodziny przy wielkanocnym śniadaniu. Zachęcamy, by tego dnia (i nie tylko tego) nasze mieszkania stały się domowymi kościołami.

 

Proponowany wzór modlitwy przy śniadaniu wielkanocnym.

 

Na stole ustawiamy świecę, która symbolizuje Chrystusa Światłość świata; przygotowujemy Pismo Święte dla odczytania fragmentu Ewangelii według św. Jana (J 20, 1-9) i koszyczek ze „święconką”.

Po zapaleniu świecy głowa rodziny obwieszcza:

– Chrystus zmartwychwstał, alleluja!    Odpowiadamy:

– Prawdziwie zmartwychwstał, alleluja!

 

Z Ewangelii według Świętego Jana:

 

       Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono». Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.

 

Pieśń wielkanocna: „Zwycięzca śmierci”

 

  1. Zwycięzca śmierci, piekła i szatana

            Wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana.

            Naród niewierny trwoży się, przestrasza,

            Na cud Jonasza. Alleluja!

  1. Ziemia się trzęsie, straż się grobu miesza,

          Anioł zstępuje, niewiasty pociesza;

          Patrzcie, tak mówi, grób ten próżny został,

         Pan zmartwychpowstał. Alleluja!

  1. Ustąpcie od nas smutki i trosk żale,

         Gdy Pan Zbawiciel triumfuje w chwale.

         Ojcu swojemu już uczynił zadość,

         Nam niesie radość. Alleluja!

Prośmy Chrystusa Pana, zawsze obecnego wśród tych, którzy Go miłują, aby pobłogosławił te pokarmy na stół wielkanocny.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Módlmy się:

     Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Po modlitwie składamy sobie życzenia.

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:

Uczniowie poznali Pana. Alleluja   Wszyscy:

Przy łamaniu chleba. Alleluja.

Módlmy się:

     Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.