Każda z uroczystości Roku Kościelnego ma w sobie jakiś element mistyczny. Uroczystość Wszystkich Świętych jest chyba jednak bardziej „mistyczna” od innych. Niejako namacalnie możemy doświadczyć słów prefacji używanej w tę uroczystość. Wyraża ona radość z obecności świętych wśród nas i pociąga nas do realizacji ideału ewangelii na co dzień. Niech słowa prefacji z dnia dzisiejszego będą zilustrowane kilkoma zdjęciami z naszego cmentarza, który dzisiaj wieczorem jest niebywale świetlisty.

Dzisiaj pozwalasz nam czcić Twoje święte miasto,  niebieskie Jeruzalem, które jest naszą Matką. 

W nim zgromadzeni nasi bracia i siostry  wysławiają Ciebie na wieki.

Do niego spieszymy pielgrzymując drogą wiary 

i radując się z chwały wybranych członków Kościoła,  których wstawiennictwo i przykład nas umacnia.