Wielki Czwartek to dzień, w którym Jezus odbywał wieczerzę Paschalną ze swoimi uczniami. W jej trakcie ustanowił Eucharystię, której dopełnieniem będzie Jego krwawa męka w Wielki Piątek. Na pamiątkę tego wydarzenia w wielki Czwartek wieczorem odprawia się Mszę Wieczerzy Pańskiej, w czasie której dziękujemy Bogu za dwa wielkie sakramenty Eucharystię i Kapłaństwo.

Celebracja ta ma bardzo uroczysty charakter

odczytuje się w jej trakcie Ewangelię, mówiącą o Ostatniej Wieczerzy w redakcji apostoła Jana, który mówi o tym, że Jezus umył apostołom nogi

po homilii następuje obrzęd Mandatum czyli umywania nóg, słowa Jezusa „i wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi stają się rzeczywistością”

 

w czasie modlitwy eucharystycznej dodaje się bardzo znamienne słowa: „On to w dzień przed męką za zbawienie nasze i całego świata, to jest dzisiaj…” przenoszą nas one do wieczernika

tam Jezus dokonuje obrzędu, który dopełni na Krzyżu swoją krwią.

W tym dniu także ustanowiony został przez Jezusa sakrament kapłaństwa,

także wierni przez swoje słowa i życzenia uświadamiają kapłanom ich godność i przypominają do czego wybrał ich Jezus

po liturgii następuje przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy gdzie można towarzyszyć Jezusowi w Jego męce.

Po liturgii ogałaca się ołtarze, na znak żałoby Wielkiego Piątku

 

Foto: Piotr Piszczek