Liturgia Wielkiego Piątku nie jest mszą w sensie dosłownym. Nie odbywa się dzisiaj ofiara Eucharystyczna ale w samym centrum liturgii, tam gdzie winna być Modlitwa Eucharystyczna kontemplujemy Krzyż Pana Jezusa.

Asysta wchodzi do świątyni w ciszy

Na znak pokuty i uniżenia kapłan kładzie się krzyżem na ziemi, całe zgromadzenie klęczy

Liturgia Słowa ukazuje nam cierpiącego Sługę Jahwe o którym mówi prorok Izajasz

Męka Pańska śpiewana była przez nasz chór parafialny. Wsłuchaliśmy się w relację jedynego z apostołów wiernego Jezusowi do końca – św. Janowi.

Następnie po modlitwie wiernych odbył się obrzęd Odsłonięcia Krzyża

każdy mógł oddać cześć Jezusowi poprzez ucałowanie Krzyża

Kapłani przynieśli z ołtarza adoracji Najświętszy Sakrament konsekrowany w Wielki Czwartek

Komunia z darów uprzednio konsekrowanych ukazuje Wieczernika i Kalwarii

Zgodnie z Polską tradycją przeniesiono Jezusa Eucharystycznego do grobu, by tam wyczekiwać radosnego dnia Wielkiej Nocy Zmartwychwstania.

Foto: Piotr Piszczek