W 1848 roku w Zagórzu została rozpoczęta budowa kościoła oraz budynków przykościelnych. Pierwszy proboszcz parafii ks. Walenty Macha przenosi się z Niwki do Zagórza w lecie 1850 roku. Nowo wybudowany kościół konsekruje 16 września 1852 roku ks. biskup Tadeusz Łubieński biskup pomocniczy kujawsko-kaliski. Do krypty pod kościołem fundatorka kościoła hrabina Jadwiga Mieroszewska sprowadza z Będzina ciała swojego męża Józefa oraz córki Konstancji. Kilka lat później umiera sama fundatorka i w roku 1857 zostaje pochowana w kościelnej krypcie. Kiedy ks. Józef Dotkiewicz buduje nowy kościół w Zagórzu, nie niszczy krypty fundatorów. Zostaje ona umocniona i obecnie znajduje się w dawnym prezbiterium starego kościoła czyli za schodami prowadzącymi ze starej części kościoła do nowej ceglanej.

W tym roku właśnie w pobliżu krypty powstała dekoracja. Upamiętnia pochowanych w kościele fundatorów oraz zmarłych z ubiegłego roku (od 1 listopada 2021 do 1 listopada 2022 roku). Niech dekoracja będzie dla nas dodatkowym impulsem w modlitwie za zmarłych, w której w pierwszych dniach listopada trwa kościół.

Figura Chrystusa zmartwychwstałego przypomina, że Zbawiciel jest naszą i naszych zmarłych jedyną nadzieją, że wszyscy zmartwychwstaniemy tak jak On.

 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci.