2.01 Poniedziałek – wspomnienie św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu

7.00

+ Edytę Bilnik – od rodziny Perek

7.00

+ Natalię Dudkiewicz w 5 r. śm., Czesława Dudkiewicza – od córki z rodziną

7.0

+ Janusza Skłodowskiego – od zakładu pogrzebowego Lilia-Pełka

7.00

+ Jana Wolaka – od zakładu pogrzebowego Lilia-Pełka

17.00

+ Waleskę Skrodzką – od Krystyny Preiss z rodziną

3.01 Wtorek

7.00

+ Edytę Bilnik – od wnuczki Eweliny z rodziną

7.00

+ Bogumiłę Zając w 2 r. śm., Józefa Zająca w 33 r. śm.

7.00

+ Stanisławę Pudo – od sąsiadki

17.00

+ Irenę Kucytowską – od syna Arkadiusza i Beaty

17.00

Wynagradzająca za grzechy przeciw rodzinie i życiu z prośbą o Boże błogosławieństwo dla rodzin przez wstawiennictwo św. Joachima i św. Anny

4.01 Środa

7.00

+ Edytę Bilnik – od Janiny i Jana Mirajów z Jabłonki

7.00

+ Janinę Jabłońską – od syna

7.00

+ Tadeusza, Helenę Jackowskich – od wnuka z rodziną

17.00

+ Władysława Szutnika, Stanisława Szutnika – od pielęgniarek z oddziału Neurochirurgii Szpitala w Sosnowcu

5.01 Czwartek

7.00

+ Wita Kosatkę w rocznicę śmierci

7.00

+ Edytę Bilnik – od wnuczki Kasi z rodziną

7.00

W int. dusz w czyśćcu cierpiących

17.00

+ Ryszarda Dądela w 1 r. śm. – od żony i córek

17.00

W int. Straży Honorowej NSPJ

6.01 Piątek – Uroczystość Objawienia Pańskiego

7.00

+ Teresę Stachurkę – od koleżanki Zofii

9.00

+ Wiktorię, Tadeusza Podstawów

9.00

O Boże błog., potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej od brata dla Adama i jego rodziny z okazji imienin i Martyny z okazji urodzin

10.30

+ Danutę Łach w 2 r. śm.

12.00

+ Jerzego Jeleńskiego – od Krystyny Molędy z synem Krzysztofem

17.00

+ Piotra Palucha – od żony

7.01 Sobota

7.00

W int. Żywego Różańca

7.00

+ Edytę Bilnik – od Jadwigi i Sławomira Bartkowiak z Jabłonki

17.00

+ Felicji w rocznicę śmierci, Juliana Latosińskich

17.00

+ Janinę Musialik w rocznicę śmierci – od dzieci

17.00

+ Waleskę Skrodzką – od Janiny i Mariana Trejów

8.01.2023 Niedziela – Uroczystość Chrztu Pańskiego

7.00

Dziękczynna w int. p. Urszuli Cacman w 67 r. ur. z prośbą o Boże błog., opiekę Matki Bożej, łaskę zdrowia oraz dary Ducha Św. – od męża Stanisława

9.00

+ Helenę, Waldemara Skotników – od syna, synowej, wnuczki i prawnucząt

9.00

O Boże błog., potrzebne łaski dla Agnieszki i Mateusza oraz opiekę Matki Bożej nad Mają i Julią

10.30

Zbiorowa za żywych:

– w int. księży posługujących w parafii św. Joachima

– o Boże błog. i potrzebne łaski dla Jana Marca w 80 r. ur.

– dziękczynna za otrzymane łaski w starym roku z prośbą o potrzebne łaski w nowym roku

12.00

+ Marii Nowackiej – od sąsiadów z ul. Jagiełły 4

12.00

O Boże błog. i potrzebne łaski dla Haliny w 74 r. ur.

17.00

+ Piotra Palucha – od sąsiadów