Zapraszamy do wysłuchania kazania Proboszcza Parafii św. Joachima w Sosnowcu – ks. Andrzeja Cieślika.