1. Ze względu na zasady bezpieczeństwa nie będzie w tym roku kolędy w tradycyjnej formie. Zostaje ona odłożona na bezpieczniejszy czas. Możemy natomiast odwiedzić domy osób, które wyraźnie sobie tego zażyczą. Do dnia 6 stycznia można w zakrystii lub kancelarii zgłaszać chęć przyjęcia takich odwiedzin duszpasterskich. Przy zgłoszeniu podajemy nazwisko, adres i numer telefonu. Po 6 stycznia skontaktujemy się z każdą z rodzin i ustalimy termin odwiedzin. Zgłoszenia można również dokonać telefonicznie lub SMS-em na numer telefonu księdza dyżurującego: 577 343 055. Numer ten znajduje się także na naszej stronie internetowej. Porządek odwiedzin będzie zależał od liczby chętnych.
  2. Działalność ruchów i wspólnot parafialnych zostaje ograniczona do spotkań w kościele, gdzie może się gromadzić większa liczba osób. Zostają nadal zawieszone spotkania w salkach parafialnych. Członków ruchów i wspólnot zachęcamy, by trwali na modlitwie do czasu pojawienia się możliwości normalnego działania.
  3. Raz jeszcze dziękujemy wszystkim, którzy mimo niesprzyjających warunków pomogli nam w życiu duszpasterskim naszej parafii oraz w przygotowaniu się na święta, które właśnie zakończyliśmy. Mamy nadzieję, że już niedługo wrócimy do normalnego rytmu życia parafialnego
  4. W najbliższą środę o godzinie 17.00 będzie odprawiona Msza święta w intencji wszystkich zmarłych w tym roku Parafian. Zapraszamy do wspólnej modlitwy wszystkich, a zwłaszcza rodziny, przyjaciół i sąsiadów zmarłych.
  5. Pomimo pandemii zachęcamy do udziału w Mszach świętych w naszej świątyni. Dzięki temu, że mamy duży kościół, możemy bezpiecznie pomieścić w nim większą liczbę osób na każdej z Mszy świętych. Chorych i niemogących uczestniczyć na żywo zapraszamy do wspólnego przeżywania Eucharystii za pośrednictwem transmisji internetowych.