Ankieta

W związku z trwającym Synodem Powszechnym (zebranie przedstawicieli duchowieństwa i świeckich w kościołach chrześcijańskich) prosimy o wypełnienie anonimowej ankiety, która pomoże poznać Państwa zdanie o sytuacji i potrzebach osób świeckich w naszej parafii pod wezwaniem Św. Joachima w Sosnowcu.

Prosimy o zaznaczenie wybranej odpowiedzi znaczkiem „x” oraz dopisanie kilku słów w punktach z pytaniami otwartymi.

 

 1. Jak często Pan/Pani uczestniczy w nabożeństwach sprawowanych w naszej lub innej parafii?
 • Codziennie
 • Raz w tygodniu
 • Kilka razy w tygodniu
 • W Święta
 • Tylko przy okazji uroczystości rodzinnych (śluby, pogrzeby itd.)

 

 1. Czy czuje Pan/Pani więź z tutejszą parafią?
 • Tak
 • Nie
 1. Jeśli tak, to dlaczego? Można wybrać więcej niż jedną odpowiedź
 • Podoba mi się ten kościół
 • To moja parafia
 • Podoba mi się oprawa muzyczna
 • Doceniam sposób sprawowania liturgii przez tutejszych kapłanów
 • Przyzwyczaiłem/łam się
 • Inne………………………………………………
 1. Czy uczestniczy już Pan/Pani w życiu wspólnot religijnych w naszej parafii lub poza nią?
 • Tak
 • Nie

Jeśli tak, to w których?

…………………………………………………………….

 

 1. Czy Pan/i słyszała o którejś z wymienionych wspólnot (organizacji) działających w Kościele?
 • Schola
 • Chór
 • Żywy Różaniec
 • Straż Honorowa
 • Odnowa w Duchu Świętym
 • Oaza
 • Krąg Biblijny
 • Wspólnota Przymierza Rodzin Mamre
 • Wojownicy Maryi
 • Trzeci Zakon
 • Inne ……………………………………………..
 1. Czy widzi Pan/Pani możliwość włączenia się w działanie którejś z tych wspólnot? Jeśli tak, to której?

 

………………………………………………………………………………………………………

 1. Jak często czyta (słucha) Pan/Pani Pisma Św.?
 • Bardzo często
 • Często
 • Rzadko
 • Sporadycznie
 • Wcale
 • Tylko podczas mszy świętej

 

 1. Czy chciał/a/by Pan/Pani włączyć się w liturgię w naszej parafii?
 • Tak
 • Nie
 • Nie wiem

Jeśli tak, to w jakiej roli?

 • Czytania mszalne
 • Śpiew psalmu
 • Czytanie komentarzy podczas nabożeństw (Droga Krzyżowa, Różaniec….)
 • Inne…………………………………..

 

 1. Czy chciałby /ałaby Pan/Pani zaangażować się w Liturgię Służby Ołtarza osób dorosłych? (posługa dorosłego ministranta, lektora itd.)
 • Tak
 • Nie
 • Nie wiem
 1. Co można by zmienić (lub dodać ) w parafii, aby Pan/Pani czuł/a się tu lepiej?
 • Godziny mszy
 • Więcej wspólnot parafialnych (jakie?………………………………)
 • Jakaś forma ogrzewania kościoła
 • Otoczenie kościoła (np. ławeczki, kącik dla rodziców z małymi dziećmi itd.)
 • Więcej propozycji dla młodzieży
 • Propozycje dla seniorów
 • Wykorzystanie budynków parafialnych
 • Inne…………………………………………………….

 

 1. Czy widzi Pan/Pani potrzebę prowadzenia w naszej parafii
 • Gazetki parafialnej
 • Sklepiku
 • Strony internetowej i profilu na Facebooku
 • Katechizacji dorosłych (np. przybliżenie symboliki stałych części mszy św., wyjaśnienie gestów, symboli, pogłębienie znajomości zasad wiary itp.)
 • Możliwości całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu

 

 1. Czy w związku z możliwością wypowiedzenia się chciałby/aby Pan/i coś dodać do naszej ankiety?

……………………………………………………………………………………………………………

 1. …………………………………………………………………………………………………………… o mnie: (podkreśl właściwe)

Kobieta

Mężczyzna

Wiek:

15-20; 21-30;  31-45’ 45-60; powyżej 60 Informacje