Czterdzieścioro czworo dzieci przygotowujących się do życia sakramentalnego otrzymało niedzielę 9 października różańce. Niedzielna Ewangelia ukazywała wartość dziękczynienia, młodzi ludzie zostali zachęceni do dziękczynienia Panu Bogu za wszystkie dary otrzymane od Niego. Otoczmy dzieci przygotowujące się do życia sakramentalnego oraz przygotowujących ich rodziców naszymi gorliwymi modlitwami.

Autorem zdjęć jest ks. Łukasz Pisz