Od stycznia 2023 w naszej diecezji zmieniają się zasady przygotowania do sakramentu małżeństwa

wszystkie informacje odstępne są na naszej stronie internetowej w zakładce

DZIAŁALNOŚĆ PARAFII – NAUKI PRZEDMAŁŻEŃSKIE.