Zapraszamy do udziału w transmisjach internetowych Mszy Świętych odprawianych w naszej Parafii.

14 grudnia 2020
godzina 17.00

15 grudnia 2020
godzina 17.00