Zapraszamy do udziału w transmisjach internetowych Mszy Świętych odprawianych w naszej Parafii.

godzina 7.00

godzina 9.00

godzina 10.30

godzina 12.00
(kontynuacja wraz z Mszą z godz. 10.30)

godzina 17.00