Czterdzieścioro czworo dzieci przygotowujących się do życia sakramentalnego otrzymało niedzielę 9 października różańce. Niedzielna Ewangelia ukazywała wartość dziękczynienia, młodzi ludzie zostali zachęceni do dziękczynienia Panu Bogu za wszystkie dary otrzymane od Niego. Otoczmy dzieci przygotowujące się do życia sakramentalnego oraz przygotowujących ich rodziców naszymi gorliwymi modlitwami.

Autorem zdjęć jest ks. Łukasz Pisz

W sobotę 08.10.2022 w samo południe wokół trumny z doczesnymi szczątkami Śp. Ryszarda Jezierskiego zgromadziła się żona zmarłego, jego córka s. Rafaela (Jolanta Jezierska) wraz ze swoimi współsiostrami ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu oraz syn zmarłego ks. Jacek Jezierski pallotyn. Wraz z synem zmarłego Śp. Ryszarda Eucharystię koncelebrowało 30 kapłanów zakonnych oraz diecezjalnych. Zmarły został pochowany na naszym cmentarzu parafialnym.

 

Autorem zdjęć jest ks. Marcin Słodczyk