Przypominamy odpusty, jakie można uzyskać w dniach od 1 do 8 listopada, za dusze zmarłych:

 1. Wierni, którzy nabożnie odwiedzą cmentarz i pomodlą się za zamarłych, zyskają odpust dla dusz w czyśćcu cierpiących. Odpust ten w dniach 1-8 listopada jest odpustem zupełnym, a w pozostałe dni roku jest odpustem cząstkowym. Jest to odpust pod zwykłymi warunkami. Odpust zupełny można zyskać dla jednej duszy w czyśćcu cierpiącej, jeden raz na dzień.
 2. Wierni, którzy odwiedzą kościół lub kaplicę w celu przyjścia z pomocą duszom zmarłych i odmówią tam Ojcze nasz i Wierzę, w Dzień Zaduszny mogą zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

Zwykłe warunki uzyskania odpustu
Do tej informacji należy jeszcze dodać, że odpusty te można uzyskać „pod zwykłymi warunkami”, czyli po wypełnieniu tzw. warunków wstępnych, potrzebnych do otrzymania jakiegokolwiek odpustu. Są to: spowiedź sakramentalna, przyjęcie Komunii Św. i modlitwa w intencji papieża. Chodzi tu o intencję, jaka Ojciec Święty wyznacza na każdy miesiąc, a nie w intencji osoby papieża. Warunek dotyczący modlitwy w intencjach Ojca Świętego wypełnia się całkowicie przez odmówienie Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo. Pozostawia się jednak wiernym możliwość odmówienia jakiejkolwiek innej modlitwy, zgodnie z ich pobożnością. Ponadto do uzyskania odpustu wymaga się wykluczenia wszelkiego przywiązania do grzechu, nawet powszedniego. Zatem tylko ten jest zdolny do uzyskania odpustu, kto został ochrzczony, nie jest ekskomunikowany i znajduje się w stanie łaski, przynajmniej pod koniec wypełniania przepisanych czynności. Jeśli brakuje pełnej tego rodzaju dyspozycji, albo nie zostaną spełnione wyliczone warunki, wtedy odpust będzie tylko cząstkowy.

Co to jest odpust?
Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi określonymi warunkami, za pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela zadośćuczynienie ze skarbca zasług Chrystusa i świętych” (KKK 1471). Aby zrozumieć tę naukę i praktykę Kościoła, trzeba uświadomić sobie, że grzech ma podwójny skutek. Grzech ciężki pozbawia nas komunii z Bogiem, a przez to zamyka nam dostęp do życia wiecznego, którego pozbawienie nazywa się „karą wieczną” za grzech. W sakramencie pojednania ta kara wieczna jest odpuszczona i następuje przywrócenie komunii z Bogiem. Jednakże każdy grzech, nawet powszedni, powoduje nieuporządkowane przywiązanie do stworzeń, które wymaga oczyszczenia albo na ziemi, albo po śmierci w stanie nazywanym czyśćcem. Takie oczyszczenie uwalnia od tego, co nazywamy „karą doczesną” za grzech. Darowanie kary doczesnej określa się terminem „odpust”.

Chrześcijanin powinien starać się, znosząc cierpliwie cierpienia i rożnego rodzaju próby, a w końcu godząc się spokojnie na śmierć, przyjmować jako łaskę doczesne kary za grzech. Powinien starać się przez dzieła miłosierdzia i miłości, a także przez modlitwę i różne praktyki pokutne uwolnić się całkowicie od „starego człowieka” i przyoblec w człowieka nowego (por. KKK 1472 – 1473). W pracy nad sobą nie musi on jednak liczyć tylko na siebie, może bowiem czerpać ze skarbca Kościoła, który stanowią duchowe dobra płynące z Komunii Świętych, a są to zadośćuczynienia i zasługi Chrystusa Pana, a także modlitwy i dobre uczynki Najświętszej Maryi Panny i wszystkich świętych, którzy pracując nad własnym uświęceniem, przyczynili się też do zbawienia swoich braci (por. KKK 1476).

Odpust cząstkowy lub zupełny
Odpust jest cząstkowy lub zupełny w zależności od tego, czy uwalnia od kary doczesnej w części lub w całości. Jest on oznaczany bez określania dni lub lat. Kryterium miary tego odpustu stanowi wysiłek i gorliwość, z jaką ktoś wykonuje dzieło obdarzone odpustem cząstkowym. Stąd tym więcej będzie darowania, im więcej gorliwości okaże osoba zyskująca odpust. Można uzyskać tylko jeden odpust zupełny w ciągu dnia. Jednakże w momencie śmierci wierny może uzyskać odpust zupełny, chociażby tego dnia zyskał już inny odpust zupełny. Odpust cząstkowy można uzyskać kilka razy dziennie, chyba że co innego jest wyraźnie zaznaczone. Po jednej spowiedzi sakramentalnej można uzyskać kilka odpustów zupełnych, natomiast po jednej Komunii eucharystycznej i po jednej modlitwie w intencjach Ojca Świętego zyskuje się tylko jeden odpust zupełny. Wypada, by Komunia Święta i modlitwa w intencjach Ojca Świętego miały miejsce w tym dniu, w którym wykonuje się dzieło obdarzone odpustem.

Odpust za siebie lub za zmarłego
Odpust cząstkowy lub zupełny możemy ofiarować za zmarłego na sposób wstawiennictwa lub za siebie. Nie możemy uzyskać odpustu dla nikogo z żyjących, ponieważ każdy człowiek, dopóki żyje, sam jest w stanie dokonać przemiany swojego życia i wypełnić warunki wymagane do otrzymania odpustu.

 

Tradycyjnie w dniach od 1 do 8 listopada Kościół szczególnie w swoich modlitwach pamięta o zmarłych. W naszej parafii nabożeństwo wypomnkowe będzie odprawiane od 1 do 8 listopada o godzinie 16.00. W ramach modlitw za zmarłych będzie różaniec za zmarłych oraz odczytywanie nazwisk zmarłych poleconych w wypominkach, o 17.00 będzie odprawiona Msza święta w intencji tych zmarłych.

W kancelarii oraz w zakrystii można podawać nazwisk bliskich zmarłych do tej modlitwy. Ponadto 1 listopada na cmentarzu będzie dyżurował ksiądz, u którego będzie można podać imiona i nazwiska zmarłych do tej modlitwy.

W każdą niedzielę przed Mszą o godzinie 10.30 modlimy się w naszym kościele za zmarłych, w wypominkach rocznych. Nazwiska zmarłych do tej modlitwy również można podawać w kancelarii, zakrystii lub 1 listopada na cmentarzu.

 

24.10 Poniedziałek

7.00

+ Jerzego Fiuka – greg. 24

18.00

+ Lucjana, Mariannę, Weronikę, Jana Szumlińskich

18.00

+ Ewę Maślankę – od męża z córkami

18.00

+ Janinę Dulewicz– greg. 24

25.10 Wtorek

7.00

+ Jerzego Fiuka– greg. 25

18.00

Wynagradzająca za grzechy przeciw rodzinie i życiu z prośbą o Boże błogosławieństwo dla rodzin przez wstawiennictwo św. Joachima i św. Anny

18.00

+ Janinę Dulewicz – greg. 25

18.00

+ Barbarę, Stefana Zmarlaków, Leokadię, Władysława Gęborków – od córki i wnuczki

18.00

+ Jolantę Zawadzką – od siostrzeńca Michała z rodziną

26.10 Środa

7.00

+ Janinę Dulewicz – greg. 26

18.00

+ Jerzego Fiuka– greg. 26

18.00

+ Zofię Obersztalską – od rodz. Paciuchów

18.00

+ Teodorę Wilk – od rodz. Błaszczuków

27.10 Czwartek

7.00

+ Janinę Dulewicz – greg. 27

18.00

+ Jerzego Fiuka – greg. 27

18.00

+ Jolantę Zawadzką – od brata Wiesława z rodziną

18.00

+ Janinę, Wiesława Wieczorków, Pelagię, Piotra Damskich i zm. z tych rodzin

28.10 Piątek – święto św. Szymona i Judy Tadeusza, Apostołów

7.00

+ Tadeusza Pietrzaka w 8 r. śm.

15.00

+ Janinę Dulewicz – greg. 28

18.00

+ Jerzego Fiuka – greg. 28

18.00

+ Stanisława Górę – od sąsiadów z ul. Dworskiej

18.00

+ Macieja Żołnowskiego w 3 r. śm. – od rodz. Michałowskich

29.10 Sobota

7.00

+ Jerzego Fiuka– greg. 29

7.00

+ Małgorzatę Okrzesik – od rodz. Kumorków i Tomasików z Łękawicy

18.00

+ Mirosława Krystaszka – od żony i dzieci

18.00

+ Janinę Dulewicz – greg. 29

18.00

+ Tadeusza Ciszowskiego – od żony i córki z rodziną

30.10 Niedziela – XXXI Niedziela Zwykła

7.00

Dziękczynna za opiekę i otrzymane łaski dla rodziny z prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla rodziny

9.00

+ Jerzego Fiuka – greg. 30

9.00

+ Mirosława Dziedzica w 11 r. śm. – od żony, dzieci i wnuków

10.30

+ Józefa, Jarosława, Wojciecha Krzepkowskich, Mariannę, Antoniego, Lidię, Jana Świebodów

12.00

O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, rady Ducha św. dla Agaty w 18 ur.

18.00

+ Janinę Dulewicz – greg. 29

Ogłoszenia duszpasterskie

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA

 1. W dzisiejszą niedzielę zostaje przeprowadzona zbiórka na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia, będącą żywym pomnikiem Jana Pawła II. Głównym zadaniem fundacji jest gromadzenie środków na stypendia dla zdolnej lecz ubogiej młodzieży.

 2. Taca z dzisiejszej niedzieli wspomoże Papieskie Dzieła Misyjne.

 3. Spotkania indywidualne rodziców dzieci pierwszokomunijnych z ks. proboszczem rozpoczną się od listopada. Za tydzień podamy szczegółowe informacje.

 4. Wzorem ubiegłych lat postanowiliśmy wydać kolejną edycję naszego kalendarza. Tym razem kalendarz prezentuje życie duszpasterskie naszej parafii w ostatnim roku. Został on przygotowany w dwóch formatach: mniejszy kosztuje 25 zł., większy 30 zł. Kalendarze możemy nabywać w sklepiku parafialnym. Tam też możemy się zaopatrzyć w dewocjonalia, książki i kwiaty.

 5. W zakrystii oraz w kancelarii przyjmujemy na wypominki za zmarłych. Prosimy o wyraźne wypisanie na kartkach nazwisk zmarłych oraz zaznaczenie, czy mają to być wypominki całoroczne, czytane w każdą niedzielę przed Mszą o godzinie 10.30 czy oktawalne, czytane w czasie różańca przed Mszami oktawalnymi w listopadzie. Dziękujemy za składane przy tej okazji ofiary.

 6. Przypominamy, że w przyszłym tygodniu wypada zmiana czasu z letniego na zimowy, będzie miało miejsce dokładnie w nocy z soboty 29 października na niedzielę 30 października i wtedy nasze zegarki z godziny 3:00 przestawiamy na 2:00.

 

Wzorem ubiegłych lat postanowiliśmy wydać kolejną edycję naszego kalendarza. Tym razem kalendarz prezentuje życie duszpasterskie naszej parafii w ostatnim roku.

Został on przygotowany w dwóch formatach: mniejszy kosztuje 25 zł., większy 30 zł.

Kalendarze możemy nabywać w sklepiku parafialnym. Tam też możemy się zaopatrzyć w dewocjonalia, książki i kwiaty. 

Najstarszemu kościołowi w Sosnowcu patronuje św. Jadwiga Śląska, odpust ku jej czci obchodzony jest w parafii św. Joachima. Uroczystość ta jest również świętem patronalnym dekanatu w Sosnowcu – Zagórzu. W 2022 roku uroczystość przypadła w niedzielę. Sumie odpustowej towarzyszyła eucharystyczna procesja wokół kościoła św. Joachima, celebrował ją ks. Robert Gacek moderator Ruchu Światło-Życie w Diecezji Sosnowieckiej.

 

W sam dzień odpustu uroczyście przybrany otwarty był kamienny kościółek św. Jadwigi Śląskiej oraz Matki Bożej Akowskiej. Jest to najstarsza świątynia w Sosnowcu, mieszcząca się kiedyś w ogrodzie pałacowym Józefa i Jadwigi Mieroszewskich.

 

 

Autorzy zdjęć: Ks. Łukasz Pisz, Ks. Marcin Słodczyk.

 

17.10 Poniedziałek – wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego biskupa
i męczennika
7.00 + Janinę Dulewicz – greg. 17

 

18.00 Dziękczynna w 80 r. ur. Renaty o zdrowie, Boże błog. i opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia – od męża
18.00 + Ewę Maślankę – od brata Michała z rodziną
18.00 + Jerzego Fiuka – greg. 17
 

 

18.10 Wtorek – święto św. Łukasza Ewangelisty 

7.00 + Jerzego Fiuka– greg. 18

 

18.00 Wynagradzająca za grzechy przeciw rodzinie i życiu z prośbą o Boże błogosławieństwo dla rodzin przez wstawiennictwo św. Joachima i św. Anny
18.00 + Janinę Dulewicz – greg. 18
18.00 + Marię, Józefa Budzińskich – od synowej i wnuczki
 

 

19.10 Środa

7.00 + Jerzego Fiuka– greg. 19

 

18.00 + Janinę Dulewicz – greg. 19
18.00 + Gabrielę Konieczną – od koleżanek ze sklepu nr 7
18.00 + Zdzisława, Henryka, Jana, Natalię Oraczów
 

 

20.10 Czwartek – wspomnienie św. Jana Kantego, prezbitera

7.00 + Janinę Dulewicz – greg. 20

 

18.00 + Jerzego Fiuka – greg. 20
18.00 + Zofię Obersztalską – od brata Rajmunda z rodziną
18.00 + Małgorzatę Molendę – od koleżanek i kolegów z Banku Pekao S.A.
21.10 Piątek
7.00 + Janinę Dulewicz – greg. 21

 

15.00 + Jerzego Fiuka – greg. 21

 

18.00 + Andrzeja, Elżbietę Niepsujów, Stefana Skotnicznego
18.00 + Małgorzatę Molendę – od Stanisławy Rudki
18.00 + Ewę Maślankę – od siostry Elżbiety z rodziną
 

22.10 Sobota – wspomnienie św. Jana Pawła II

7.00 + Jerzego Fiuka– greg. 22
7.00 + Zbigniewa Szawicę – od rodziców i brata z rodziną

 

12.30 Ślub

 

18.00 + Władysława w 21 r. śm., Wandę Płoszyńskich
18.00 + Janinę Dulewicz – greg. 22
18.00 + Grażynę Janecką – od córki Małgorzaty z mężem
 

 

23.10 Niedziela – XXX Niedziela Zwykła

7.00 + Zofię Masztalerz w 14 r. śm.

 

9.00 + Jerzego Fiuka – greg. 16
9.00 + Czesława Cała w 4 r. śm., Stefana Kminek – od rodziny

 

10.30 Zbiorowa za żywych i chrzty:

– o Boże błog., opiekę Matki Bożej dla Oliwii Różyckiej w 1 r. ur.

 

Chrzty:

– Igor Młynarski

 

12.00 O Boże błog., opiekę Matki Bożej dla Leny w 9 r. ur.

 

18.00 + Mariana Pilarka w 15 r. śm. – od dzieci

 1. Dziś w naszej parafii przeżywamy uroczystość odpustową ku czci św. Jadwigi Śląskiej. Jest ona związana z zabytkowym, liczącym około 200 lat, kościołem wybudowanym pierwotnie jako kaplica w ogrodzie pałacu hrabiów Mieroszewskich, dziś znajdującym się po prawej stronie od naszego Kościoła. Pierwszą patronką tego kościoła była św. Jadwiga Śląska, w 2003 roku nadano kościołowi tytuł Matki Bożej Akowskiej. Św. Jadwiga jest także patronką naszego dekanatu. W związku z uroczystością odpustową w dniu dzisiejszym po każdej Mszy świętej można nawiedzić ten kościół – najstarszą świątynię w Sosnowcu.
 2. Dziękujemy młodzieży za posprzątanie i udekorowanie Kościoła Matki Bożej Akowskiej i św. Jadwigi Śląskiej na dzisiejszą uroczystość odpustową. Relację ze sprzątania można zobaczyć na stronie internetowej naszej parafii.
 3. Z racji dzisiejszego odpustu zbiórka na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia, będącą żywym pomnikiem Jana Pawła II, zostanie przeprowadzona w przyszłą niedzielę. Natomiast taca z następnej niedzieli wspomoże Papieskie Dzieła Misyjne.
 4. Po Mszach świętych o godzinie 9.00, 10.30 i 12.00 z racji odpustu nasza kawiarenka zaprasza na kawę i coś słodkiego. Poczujemy także w ten sposób atmosferę świętowania.
 5. Spotkania indywidualne rodziców dzieci pierwszokomunijnych z ks. proboszczem rozpoczną się od listopada. Za dwa tygodnie podamy szczegółowe informacje.

Młodzież naszej parafii, w przeddzień odpustu ku czci św. Jadwigi Śląskiej przygotowali jedną z najstarszych świątyń Sosnowca do uroczystości patronalnej. Kilka dni wcześniej w świątyni zawisły sztandary z patronką kaplicy św. Jadwigą oraz patronem parafii św. Joachimem, polskie flagi. Świątynie będzie można zobaczyć oraz pomodlić się w niej w dzień odpustu 16 października. Po wszystkich Mszach świętych kościółek będzie otwarty.

 

Młodzież w pełnej krasie.

Efekt końcowy, zapraszamy do odwiedzenia świątyni po każdej Mszy świętej 16 października 2022.

 

Kościół w latach 30. XX wieku

Pierwszy kościółek w Zagórzu wybudowano na początku XIX wieku z fundacji ówczesnych właścicieli Zagórza – rodziny Mieroszewskich. Dokładny czas powstania pozostaje nieznany, podobnie jak autor projektu. Jest to niewielki kościółek, położony obecnie na północny-zachód od kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Joachima, poza ogrodzeniem kościelnym. Zbudowany został z nieregularnych ciosów kamiennych na planie prostokąta z cylindryczną wieżą dostawioną na osi. Prezbiterium zamknięte jest prosto. Wejście do kościoła znajduje się w przyziemiu wieży, na osi obiektu. Okna – po dwa w bocznych elewacjach nawy i dwa w prezbiterium – zakończono ostrołukowo. Ponadto w zamknięciu prezbiterium na poziomie poddasza umieszczono okrągłe okienko – okullus, w wieży szereg takich okienek. Sklepienia, jeśli pierwotnie istniały, nie zachowały się. Dach w partii korpusu był dwuspadowy, na wieży cylindryczny. Niestety, dachy i oryginalna więźba dachowa nie zachowały się, tak samo jak stolarka okienna i drzwiowa. Wnętrze nawy jednoprzestrzenne. Wieża dwukondygnacyjna, w partii przyziemia przedsionek, na drugiej kondygnacji mała przestrzeń z dużym oknem, otwierającym się na poddasze korpusu. Wyposażenie nie zachowało się do naszych czasów. Kościółek stylizowany jest na budowlę znacznie starszą, romańską lub, jak mówiono, „piastowską” – zgodnie z wczesnoromantycznymi tendencjami początku XIX wieku

Kościół w latach 50 tych XX wieku

O tym, że kaplica należała do dworu, a nie do parafii, świadczyć może również fakt, że z czasem została bardzo zaniedbana. Mogło się to wiązać ze sprzedażą Zagórza w drugiej połowie XIX wieku wielkim potentatom przemysłowym: najpierw właścicielem został Gustaw von Kramst, następnie finansiści francuscy, zgrupowani w Sosnowieckim Towarzystwie Kopalń i Hut. W związku z tym kaplica nie pełniła już dotychczasowej funkcji związanej z dworem i stopniowo popadała w ruinę. Na zdjęciu z lat 20. XX wieku obiekt jest w bardzo złym stanie technicznym, ale posiada jeszcze dachy. Dach nawy kryty jest strzechą, co moim zdaniem świadczy o przeprowadzonych doraźnych naprawach.

Kamienna Kaplica z połowy XIX wieku w Sosnowcu – Zagórzu przy ulicy Jerzego Popiełuszki pod wezwaniem świętej Jadwigi Śląskiej ulegała postępującemu zniszczeniu zamieniając się w ruinę. W latach 70 XX wieku podjęto pierwsze kroki zabezpieczające mury świątyni po zawaleniu się jej dachów.

Świątynia dzisiaj

 

 

W latach 1993-2002 odbudową kaplicy zajął się Związek Żołnierzy Armii Krajowej oddział w Sosnowcu przy wsparciu finansowym Wydziału Kultury, Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Sosnowcu oraz parafii św. Joachima w Sosnowcu. Budynek odbudowano i odrestaurowano przy zaangażowaniu i konsultacji z Miejskim Konserwatorem Zabytków w Sosnowcu. Za zgodą biskupa Adama Śmigielskiego zmieniono wezwanie kaplicy na tytuł Matki Bożej AKowskiej.

We wnętrzu zasługują na uwagę obraz Matki Bożej wykonany przez panią Irenę Stankiewicz – żołnierza Armii Krajowej, zdjęcia żołnierzy Armii Krajowej oraz dwa sztandary przedstawiające patronkę kaplicy św. Jadwigę Śląską oraz patrona parafii św. Joachima.

W dniu 23 czerwca 2002 roku w kościele św. Joachima w Sosnowcu odbyło się uroczyste nabożeństwo celebrowane przez ks. Biskupa Adama Śmigielskiego oraz poświęcenie odbudowanej i odrestaurowanej kaplicy.

W roku 2009 kaplica zyskała certyfikat „Perła w Koronie województwa śląskiego 2009” w konkursie na 10 najbardziej niezwykłych budowli i pereł architektury województwa śląskiego.

Kościółek posiada także pierwotne wezwanie św. Jadwigi Śląskiej, każdego roku obchodzony jest w parafii św. Joachima odpust nawiązujący do tytułu tego najstarszego budynku sakralnego w granicach dzisiejszego miasta Sosnowca jaką jest kaplica przy kościele św. Joachima. By zachować pamięć o tytule najstarszego kościoła w Sosnowcu, dekanatowi Zagórze powstałemu po utworzeniu Diecezji Sosnowieckiej nadano za patronkę świętą Jadwigę Śląską.

Wnętrze świątyni

Do opracowania niniejszej notki wykorzystano:

 1. artykuł Pani Małgorzaty Malinowskiej-Klimek pt, „Najważniejsze zabytki architektoniczne Zagórza” zawarty w książce „Z dziejów Zagórza” pod redakcją naukową Dariusza Rozmusa i Sławomira Witkowskiego wydaną w 2008 roku;
 2. informacje zawarte w kościółku Matki Bożej AKowskiej oraz św. Jadwigi Śląskiej na tablicy pamięci;
 3. książkę „Sosnowiec obraz miasta i jego dzieje” wydanej pod redakcją Antoniego Barciaka i Andrzeja Jankowskiego w Sosnowcu w 2016 roku.