1. Przez cały październik zapraszamy na nabożeństwa różańcowe godzinie 17.30. Zachęcamy grupy i wspólnoty parafialne do czynnego włączania się modlitwę. Szczegóły prosimy ustalić ze swoim duszpasterzem.
  2. Zgodnie z zapowiedzią z przed tygodnia dzisiaj w całej Polsce prowadzona jest kwesta na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia, która jest żywym pomnikiem papieża Jana Pawła II. Fundacje wspiera zdolną a niezamożną młodzież, głównie z małych miejscowości w podejmowaniu edukacji. Zechciejmy wesprzeć tę piękną inicjatywę.
  3. W związku ze zwiększającą się liczbą zachorowań spowodowanych koronawirusem prosimy o jak najściślejsze dostosowanie się do wymogów sanitarnych w kościele. Prosimy o uczestniczenie w nabożeństwach w maseczkach. Komunia święta może być rozdzielana bądź do ręki, bądź bezpośrednio do ust. Na dłoń rozdzielamy ją zawsze po prawej stronie kościoła, patrząc w stronę ołtarza. Osoby przyjmujące Komunię na dłoń powinny chwilę przed przyjęciem, dla własnego bezpieczeństwa, zdezynfekować doń przy pomocy osobistego środka dezynfekującego. Kapłani dezynfekują ręce przed rozpoczęciem rozdzielania Komunii, co zresztą od dawna robimy. Jeśli zauważymy u siebie objawy mogące sugerować zarażenie wirusem, jak kaszel, podwyższona temperatura i inne, pozostańmy w domu i postępujmy zgodnie z poleceniami służb sanitarnych. Zachowując te wszystkie zasady starajmy się jednak nie wpadać w panikę i z ufnością kontynuować nasze normalne życie.
  4. Kandydaci na ministrantów z klas III i IV lub starsi proszeni są o zgłaszanie się do księdza proboszcza. Od przyszłego tygodnia rozpoczynamy zbiórki, które będą nas przygotowywały do podjęcia Służby przy ołtarzu.
  5. Pamiętajmy jako wspólnota parafialna w modlitwach o dzieciach, które przed tygodniem przyjęły I Komunię Świętą oraz o młodzieży, która w ubiegłą środę przyjęła sakrament bierzmowania. Módlmy się o rozwój Bożych darów w ich życiu i o to, by dobrze wykorzystali łaskę tych sakramentów.